• specializace na přírodní domy.
  • používání principů lidové architektury, feng-shuei a vastu.
  • zapojení do přírodního rámce i tradiční vesnice - kontinuita.
  • důraz na čistotu dispozic, i celkového stavebního řešení.
  • projektování domů od studie, přes projekt pro stavební povolení,
    po prováděcí projekt včetně výpisu materiílů a 3D vizualizací.
  • rozpočty staveb.